دانستنی

  فندک قبل از کبریت اختراع شد

پروانه ها  با  پاهایشان می چرخند.

در ۴۰۰۰ سال قبل هیچ حیوانی اهلی نبود.

رنگ مورد علاقه ۸۰٪ آمریکایی ها آبیمیباشد.

هیچ کس نمیداند چرا صدای اردکها  اکو  نمیشود.

یک  سوسک  میتواند۱۰ روز بدون  سر زندگی  کند.

غیر ممکن است که بتوانی با چشمان باز عطسهکنی

مغز هنگام خواب فعال تر از وقتی است کهتلویزیون میبیند

ناخن انگشت وسط زودتر از ناخن انگشت شصترشد میکند.

مورچه  همیشه بر  روی  سمت  راست بدن خود  سقوط  میکند

دو موش صحرایی در عرض ۱۸ ماه قادرند یکمیلیون فرزند داشته باشند.

وقتی که پاهایت  را آرام  بالا  بیاوری وبه پشت بخوابی در ماسه  فرو  نمیروی.

لئوناردو  داوینچی میتوانسته  با  یک دستبنویسد  و  با دست  دیگر  نقاشی کند.

استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری هایموجود در گوش را هفصد برابر افزایش می دهد.

بروسلی خیلی سریع بود بطوری  که  بایدفیلم  آنرا آهسته  میکردند تا بتوانی حرکاتش را ببینی.

یکی از شگفتی های ریاضی این است که وقتیعدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱ را در خودش ضرب کنی میشود۱۲۳۴۵۶۷۸۹۸۷۶۵۴۳۲۱

 

/ 0 نظر / 32 بازدید