داستان کوتاه نماز

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.

- قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

- قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

- قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ نخودکی فرمود:

برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان.

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود : نماز اول وقت شاه کلید است ...

/ 2 نظر / 9 بازدید
حامد

عالی است وقتی خدا را اول وقت میخوانی... کافیست چند روز تو قدم برداری تا عمری او برایت قدم بردارد... بخدا کناهکارم شاید ولی تو که داری این مطلب رو میخونی امتحان کن میفهمی دروغ یا فیلم نیست من همینطوری این وبلاگ رو باز کردم.... التماس دعا

ali

سلام خیلی عالی بود. یاعلی