داستان کوتاه طنز

چهار تا رفیق میخوستن سوار تاکسی بشن ولی پولی نداشتن که بدن. با خنده ﻗﺮﺍﺭ میذارن وقتی به مقصدشون رسیدن چهارتایی پیاده بشن و فرار کنن.
وقتی به مقصد میرسن چهارتایی شون درهای ماشین رو باز میکنن و شروع میکنن به فرار. ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﯾک ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ. اینقدر تاریک که ﻫﯿﭽﮑسی کس دیگه ای رو نمی دید فقط صدای نفس نفس زدنشون شنیده می شد.

یکی از اون چهارتا زد رو شونه ﺑﻐﻠﯿﺶ ﮔﻔﺖ ﻓﮑﺮش رو بکن الان ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داره؟!
طرف برگشت گفت: بابا راننده منم، فقط بگین چی شده؟!

منبع http://chivachi.ir

/ 0 نظر / 197 بازدید