مردى با یکى از دوستان خود مشورت کرد که فلانى از من پول قرضى مى‏خواهد، آیا صلاح مى‏دانى به او پول قرض بدهم؟

 گفت: بلى، خیلى بجاست.

 آن مرد پرسید: چرا؟

گفت: چون اگر شما به او پول قرض ندهید، سراغ من مى‏آید. نیشخند