مردی دختر خود را به پارک برد، دختر به سمت دکه پشمک فروشی رفت و پشمک خواست. فروشنده پشمکی بسیار گنده به دست او داد. پدر که آن را دید گفت:"عزیز دلم، آیا می توانی همه ی آن را بخوری ؟

دخترک گفت:"پدر جان نگران من نباش، درون من از برونم بسیار بزرگتر است"

 

شخصیت یعنی همین یک جمله: "درونی بزرگتر از برون داشتن"

 

=========

آخرین کتابی که خوندم کتاب "صفت های بایسته ی یک رهبر" بود، گول اسم کتاب رو نخورین این کتاب راجع به مدیریت زندگی و روابط عمومیه و هر کسی باید این چیزا رو بدونه .

این یک تبلیغ نیست، این کتاب توسط جان ماکسول  نوشته شده و تقریباً راجع به تمام بزرگان جهان در اون مطلب هست و انتشارات فرا این کتاب رو چاپ کرده.این کتاب تنها 2400 تومان قیمت داره (در مقابل مطالبش مفته) 

منبع : وبلاگ چپ دست