" لرد گلادستون " نخست وزیر معروف انگلستان ، روزی نزد یک عتیقه فروشی تابلویی را دید که با لباس قرون وسطی نقاشی شده بود و بعد از اینکه از قیمت گزاف تابلو باخبر شد ، از خرید آن منصرف گردید .

 چندی بعد همان تابلو را در منزل دوستش" لرد کرین" مشاهده کرد."لرد کرین" تابلو را با افتخار به "گلادستون " نشان داد و گفت :

 -  این تابلو متعلق به یکی از اجداد من است !

 گلادستون در جوابش خنده ای کرد و گفت :

 -  اگر قیمت این تابلو کمی ارزانتر بود ، الان به عنوان پدربزرگ من در سالن منزلم نصب شده بود !

منبع : http://www.cheshmak888.blogfa.com/