با سلام 

بعلت مشغله این وبلاگ تا مدتی بروز نخواهد بود

با تشکر و عذرخواهی

سیب خاطرات