اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی از وینستون چرچیل سئوال میکند:
- آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند میروید !!!! و دولت هند شرقی را بوجود می آورید، اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور ایرلند که سال ها است با شما، در جنگ و ستیز است، انجام بدهید؟!؟


وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ میدهد:


- برای انجام این کار به  دو ابزار مهم احتیاج داریم، اما آن دو ابزار را، در ایرلند نداریم.


روزنامه نگار با تعجب می پرسد:
- آن دو ابزار چیست؟
و چرچیل پاسخ می دهد :
- اکثریت نادان و اقلیت خائن

================