به ناگاه دفترش رو باز کرد و نوشت :

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟

5 = 1

25 = 2

125 = 3

625 = 4

 

5 = ؟

 

خیلی سعی کردم ولی نتونستم جواب رو پیدا کنم . ولی وقتی جواب رو بهم گفت خیلی تعجب کردم.

 برای دیدن جواب به پائین صفحه مراجعه کنید...

ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد!

اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:5=1

 

نتیجه‌گیری اخلاقی:

مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!