فکر کنید که ظرف ۳ ماه ، ۳۰۰ تا از مرغ های مزرعه شما توسط عقاب ها کشته و خورده بشن از مترسک گرفته تا مواد منفجره رو هم امتحان کرده باشین ولی عقاب ها بیدی نیستن که با این بادها بلرزن !

و همچنان به کار خودشون ادامه میدن و بر می گردن برای بردن مرغ های بعدی.

راهش اینه که این خانم های مرغ و آقایون خروس کم کم دست از ترسیدن بردارن و جلوی عقاب هارو بگیرن ، اما چطوری ؟

مزرعه دار باهوشی تصمیم عجیبی گرفت و اون هم اینکه  به جای کشتن عقاب ها ، تنبیه و مجازات اون ها رو به خود مرغ و خروس ها واگذار کرد .

به این صورت که بعد از به تله انداختن اون ها چنگ ها و بال هاشون رو می بست و اون ها رو جلوی مرغ و خروس ها می انداخت و مرغ ها هم شروع به آزار و اذیت عقاب ها می کردند در همین احوال دیگر عقاب ها از بالا ناظر این صحنه دردناک برای هم نوعان خودشون بودن و گمان می بردند که مرغ ها و خروس ها از پس اون ها بر میان ، نتیجه اینکه اون ها بعد از این تنبیه دیگه باز نگشتند.