السلام علیک  یا غریب الغربا!  

سلام بر ضمانت کننده ای که مهربانی هایش از شمار زائران انبوهش بسیار بیشتراست.
شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد