شخصی از برناردشاو پرسید: برای ایجاد کار در دنیا بهترین راه چیست؟ او گفت: بهترین راه این است که زنان و مردان را از هم جدا کنند و هر دسته را در جزیره‌ای جای دهند. آنوقت خواهی دید که با چه سرعتی هر دسته شروع به کار خواهند کرد. کشتی‌ها خواهند ساخت که به وسیله آن هرچه زودتر به یکدیگر برسند!
=========
تعجب من از اینه که ما ادمها  تا زمانی که با هم هستیم نمی تونیم قدر همدیگر رو بدونیم حتما باید ... راستی چرا ما اینطوریم ؟!؟