بیماری جهت پیوند قلب در بیمارستان بستری شد . پزشکان تشخیص دادند که بر حسب احتیاط می باید مقداری خون از گروه خونی او ذخیره کنند . اما این مرد  دارای گروه خونی نادری بود و در ان منطقه خونی از گروه خونی او یافت نشد. پزشکان درخواستی برای دریافت ان گروه خونی به مناطق و استانهای اطراف فرستادند. تا اینکه شخصی اصفهانی حاضر به اهدای خون شد. بعد از انجام عمل جراحی مریض به رسم تشکر برای او کارت تبریکی و یک دستگاه ماشین نو فرستاد. متاسفانه عمل پیوند چندان موفقیت آمیز نبود و پزشکان مجبور به انجام عمل جراحی دیگری بودند.
این بار نیز درخواستی برای فرد اهدای خون فرستادند.
وی نیز با کمال رغبت این کار را انجام داد. بعد از عمل جراحی مرد بیمار یک کارت تبریک و یک بسته شکلات به رسم قدردانی برای اهدا کننده خون فرستاد.
مرد که از دریافت این هدیه پس از دریافت هدیه سخاوتمندانه اول شوکه شده بود با بیمار تماس گرفت و دلیل اینکه این بار سخاوتمندانه از او تشکر نکرده را جویا شد.
بیمار در پاسخ گفت: چون این بار خون اصفهانی در رگ های من است ، به یاد نمی آوری؟