بیعت ها فرق می کنند

در شام دست می دهند

در کربلا " دست " می دهند

======

جز حسین ابن علی (ع) کیست که در راه خدا

آنچه او را به جهان هست میسر بدهد