توصیه میکنم داستان کوتاه زیر رو نخونید و برید سراغ مابقی داستانهای وبلاگ

==========

دریکی از کشورهای خارجی اولین ساعت درس کلاس تشریح و کالبد شکا فی‌ دانشکده پزشکی‌ استاد به دانشجویان سال اول میگوید : به شما تبریک میگویم که در کنکور قبول شده و رسما دانشجوی پزشکی‌ هستید.

ولی‌ برای فارغ التحصیل شدن و پزشک شدن باید هم "دقت عمل" وهم "رغبت عمل" داشته باشید . همه شما باید این کار که من الان می‌کنم را انجام بدهید اگر نه به درد این رشته نمیخورید و اخراج هستید!!! 

سپس یک جسد وارد کلاس می‌کند و ناگهان انگشتش را تا ته در ماتحت جسد فرومی‌کند میگذارد توی دهانش ومیمکد و میگوید حالا شما هم باید همین کار را بکنید!!!

دانشجوها شوکه میشوند و اعتراض  میکنند ولی استاد میگوید باید بکنید وگرنه اخراج هستید !!!

چند تا از دخترها غش میکنند، پسرها بالا میاورند، ولی‌ با هر بدبختی هست همه دانشجوها آخرش انگشت در ماتحت جسد میکنند و میگذارند در دهنشان و میمکند...

استاد میگوید: آهان!!! شما همه رغبت عملتان خوب بود ولی‌ دقت عمل نداشتید!!!

شما همگی‌ انگشت اشاره را در ماتحت کردید و مکیدید ولی‌ من انگشت اشاره را در ماتحت کردم و انگشت وسط را مکیدم.. سعی‌ کنید بیشتر دقت کنید...!!!

========

پ . ن : داستان بالا خالی بندی بود و واقعیت نداشت ...