طنز آداب و رسوم

گفتم قربانت، گفت باشه ...

================

در غربت، ادب و فرهنگ برخی از هموطنان ما هم دستخوش تغییر و تحول شده است: برای نمونه
به دوستی زنگ زدم، فرزند ١٨ ساله‌اش گوشی را برداشت
گفتم: فلانی هستم
گفت: می‌دانم
پرسیدم: پدرتان هستند؟
پرسید: کارش دارید؟
گفتم: با اجازه‌ی شما
داد زد: پدر، گوشی
پدرش داد زد: کیه؟
گفت: من از کجا بدانم، میگه فلانی‌ام
به فرزند دوست گفتم: قربانت
گفت: باشه
دوستم پشت تلفن حاضر شد. چند دقیقه‌یی حرف زدیم و در خاتمه گفتم: قربانت.
گفت: خواهش می‌کنم


--------------------------------

دنیا به مثال کوزه ای زرین است این آب کمی تلخ کمی شیرین است

-----------------------------
از دوست جدا شدن چه سخت است

این بازی تلخ سرنوشت است

------------------------------
من به یک هراس
همیشه طرحهای ساده و سایه های باران خورده ام را
بی دلیل بر باد داده ام
بعد از این دیگر
نه به خواب قاصدکی تعبیر خواهم شد
و نه به اعتبار چند خیال رنگ و رو رفته
------------------------------
دوست داشتم در سرزمینی به دنیا می آمدم که مردمش جُز از عشق نمی گویند،* جزازعشق نمی نویسند،

جُز خواب عشق را نمی بینند،

وجز از عشق نمی میرند.*

البته هیچ سرزمینی این گونه نیست.

افسوس
-------------------------------
کسی مثل هیچکس...من همانم که همچون هیچکس در تنهایی کسانی قدم میگذارم و آنها را در آیینه ی بی کسی و در تابلوی رسوایی نشان همگان می دهم.من همانم که بی نشان در بی کسی همگان به دنبال کسی می گردم که هیچ بودنم را به یکتایی تبدیل کند پس مرا یاری ده که با درد بی کسی بسازم و یا رستگارم کن تا تو را که همچون من مثل هیچکسی بیابم تا با هم به مرز یکتایی رسیم و در یک قدمی پایان به سرآغاز آغاز برسیم.هیچکس

-----------------------
در فصل بهار از ترس اینکه گیاه روی گونه ام نروید اشک نمی ریزم
--------------------------
وقتی نیستی نگاهم دست خالی به چشمم باز می گردد
-----------------------
گناه کلاغ چیست که هر وقت می خواهد چهچه بزند صدای قارقار از گلویش بیرون می آید

-------------------------------

مرگ در حاصل جمع واپسین دم حیات ها می زید

-----------------------------

عمر جاودانه کفاف رسیدن به مقصد آخرت را نمیدهد

-----------------------------

 خورشید ساکن امروز است*

-----------------------------

وقتی نیستی چشم دیدن نگاهم را ندارم
---------------------------
بعضی آدم ها شبیه مگسند

منتها هیچوقت پرواز نمی کنند

از عشق بازی چیزی حالیشان نمی شود

و حتی دلی اندازه کله مورچه هم ندارند

فقط مزاحمند