عزرائیل ع در هر روز پنج بار افراد خانه را صدا می زند

=========

رسول خدا (ص) می فرماید: هیچ خانه ای نیست مگر انکه ملک الموت در هر روز پنج بار به ان خانه می اید و پس هنگامی که اجل یکی از اهل آن خانه تمام شده باشد غم مرگ را بر او القا می کند و سختی و رنج های مرگ او را فرا می گیرد و اهل خانه او موها را می کنند و بر سر و صورت می زنند و صدا به ناله و شیون بلند می کنند . پس ملک الموت می گوید: وای بر شما چرا شیون و ناله سر  می دهید؟ به خدا سوگند رزق شما از بین نرفته و اجلتان نزدیک نگردیده . به نزد او نیامده و روحش را نگرفتم مگر انکه مامور بدان شدم  درباره شما نیز بر من حق است که به نزدتان برگردم  تا احدی از شما باقی نماند.

 ==============

سخت ترین لحظه فرزند آدم سه لحظه است

حضرت امام سجاد(ع) می فرماید:سه وقت برای مردم سخترین وقت هاست.

لحظه ای که ملک الموت را می بینند   *  لحظه ای که در قبر گذاشته می شوند *  لحظه ای که از قبر بر انگیخته می شوند و در مقابل خداوند تبارک و تعالی می ایستد * که اگر از این سه مرحله نجات یافت که به بهشت می رود و الا هلاک شده و به اتش جهنم می رود.