تا حالا شده فکر کنیم که :

اگر قرار بود یک روز از زندگی مان را ضبط کنند چه کار می کردیم

( لطفا قبل از خواندن این متن 3 دقیقه تامل کنید )

.

.

.

.

.

.

.

شاید بگویید بستگی دارد به اینکه بعدا چه کسی بخواهد این فیلم را ببیند

1- یک جمع ناشناس

2- دوستامون ببینند

3- تعداد زیادی از نزدیکان

4- والدین

5- همسر

6- یکی که خیلی رو ما حساب می کنه

البته واضح است که در این روز خیلی پاستوریزه می شویم مخصوصا اگر بدانیم موارد 5و 6 فیلم را خواهند دید

شاید برای مورد 1 خیلی لازم نباشه فیلم بازی کنیم به شرط اینکه این جمع همیشه متغیر باشد

برای موارد 2و3 می بایست کلی مبادی آداب شویم و بعضی کارها را دیگه انجام ندهیم و این بعضی کارها از عدد 4 به عدد 6 که می رسیم بیشتر می شود

نکته این است که هر چه تغییر در اعمالمان از مورد 1 به 6 کمتر می شود با تقواتر هستیم

اما چه فایده ...

همیشه یادمان می رود که 6 در اصل باید همان خدا باشد که متاسفانه اینجا نقش صفر را بازی می کند و ... و تمام فیلمهای ما را دیده وهنوز صدایمان می زند...

با همان دلسوزی که انگار همین امروز متولد شدیم :

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و

به عبارت دیگر

صد بار اگر توبه شکستی بازا

و ...