معمولا یک فنجان چای را با کلمات شیرین میخورم.

==========

امید و آرزو تنها دوستان آدمهای فقیر هستند.

==========

 کاریکلماتور اشک را تهدید و لبخند را تمدید میکند.

============

 

همه چیز از آنجا شروع شد که متولد شدم.

 

============

 

برای حفاظت از افکارم ، دور سرم باند پیچیدم.

 

============

 

شاید طول عمر بیشتر از عرض آن اهمیت دارد

 

============

 

بیکار بود ولی مدعی شد که فکرش در دو شیفت کار میکند.

 

============ 

بخاطر اینکه دستش کج بود ، دکتر دستور فیزیوتراپی داد.

 

============

 

سایه خط فقر مانع تابش نور خورشید شد.

 

============

 

آنقدر به او گفتند شتر دیدی ندیدی که بالاخره کور شد.

 

============

 

بعضی ها خط لبشان نستعلیق است.

 

============

 

وقتی هوای آزاد کم شد ، برای پرنده ها هم نوبت پرواز گذاشتند.

 

============

 

همیشه افکارم برخلاف وزش باد حرکت میکند.

 

============

 

امید و آرزو تنها دوستان آدمهای فقیر هستند.

 

============

 

در هوای ابری،ماه از آفتابی شدن می ترسد.

 

============

 

زمستان می لرزاند و بهار می رویاند.

 

============

 

شاید اجداد چراغ چشمک زن ، ستاره بودند.

 

============

 

چون بی سواد بود رو حرف هیچ کس حساب نمی کرد.

 

============

 

برای اینکه دستش به دهانش برسد از قاشق کمک گرفت.

 

============

 

معمولا یک فنجان چای را با کلمات شیرین میخورم.

 

============

 

با فکر کردن به بهار گل از گلش شگفت.

 

============

 

شاید پای کت همان شلوار باشد.

 

============

 

ظاهر سازها با هر سازی میرقصند.