چرت بزنید

مطالعات نشان می دهد که چرت زدن باعث از بین رفتن استرس و بازگشت انرژی از دست رفته به بدن شما می شود. اما به یاد داشته باشید چرت زدن تنها به مدت 30 دقیقه می تواند برای بدن مفید باشد. پس از 30 دقیقه بدن شما وارد مرحله خواب عمیق می شود و اگر دقیقا پس از 30 دقیقه و قبل از وارد شدن به این مرحله از خواب بیدار شوید احساس شادابی بیشتری خواهید داشت