رژیم غذایی در آلودگی هوا

با مصرف برخی مواد غذایی می توان تا حدودی هرچند جزئی با پیامدهای آلودگی بر سلامت انسان مقابله کرد. یکی از مواد غذایی مناسب در مواقع آلودگی هوا ، شیر است. تحقیقات نشان می دهد که نوشیدن شیر به بدن کمک می کند تا پیامدهای ناشی از تنفس سرب را تا اندازه ای خنثی کند

البته ماست هم چنین خاصیتی دارد و مصرف نوع کم چرب آن در مورد افراد چاق توصیه می شود. علاوه بر این ، مصرف میوه و سبزیجات تازه هم به افزایش ایمنی بدن در مقابل آلودگی هوا کمک می کند

باید توجه داشت به همان اندازه که برخی مواد غذایی محافظ بدن در مقابل آلودگی به شمار می آیند ، برخی مواد غذایی دیگر بدن را در آلودگی هوا آسیب پذیر تر می کنند. مواد غذایی که به آنها مواد نگهدارنده و اسانس افزوده شده  و همچنین فست فودها ، نوشابه و کنسرو از جمله دشمنان بدن در هوای آلوده محسوب می شوند