فندک قبل از کبریت اختراع شد

پروانه ها  با  پاهایشان می چرخند.

در ۴۰۰۰ سال قبل هیچ حیوانی اهلی نبود.

رنگ مورد علاقه ۸۰٪ آمریکایی ها آبی میباشد.

هیچ کس نمیداند چرا صدای اردکها  اکو  نمیشود.

یک  سوسک  میتواند۱۰ روز بدون  سر زندگی  کند.

غیر ممکن است که بتوانی با چشمان باز عطسه کنی

مغز هنگام خواب فعال تر از وقتی است که تلویزیون میبیند

ناخن انگشت وسط زودتر از ناخن انگشت شصت رشد میکند.

مورچه  همیشه بر  روی  سمت  راست بدن خود  سقوط  میکند

دو موش صحرایی در عرض ۱۸ ماه قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند.

وقتی که پاهایت  را آرام  بالا  بیاوری و به پشت بخوابی در ماسه  فرو  نمیروی.

لئوناردو  داوینچی میتوانسته  با  یک دست بنویسد  و  با دست  دیگر  نقاشی کند.

استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در گوش را هفصد برابر افزایش می دهد.

بروسلی خیلی سریع بود بطوری  که  باید فیلم  آنرا آهسته  میکردند تا بتوانی حرکاتش را ببینی.

یکی از شگفتی های ریاضی این است که وقتی عدد۱۱۱۱۱۱۱۱۱ را در خودش ضرب کنی میشود۱۲۳۴۵۶۷۸۹۸۷۶۵۴۳۲۱