هیچ می دانی ؛

فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،

آرزوی دیگران است؟!

***
یک کاغذ سفید را ،

هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد

کسی قاب نمی گیرد ،

برای ماندگاری باید ؛

حرفی برای گفتن داشت.

***

بر ماسه ها نوشتم

دریای هستی من

از عشق تو هست سرشار

این را به یاد بسپار

***

پرستو ها چرا پرواز کردین

جدایی راشما آغاز کردین

جدایی ، بی وفایی ،قهر و دوری

همه باشند گناه آشنایی

***

در کویر سبز عشق ؛

این سخن از من بگیر :

مرگ تو مرگ من است

پس تمنا می کنم هزگز نمیر

***

میدونید چرا زنبورها گل میخورن؟

چون دروازبان ندارن!

***

خدایا ؛

به فرشتگانت بسپار

که درلحظه ، لحظه نیایش خویش

دوستان مرا از یاد نبرند .

 ***

اگه از تو ننوشتم

فکر نکن سرم شلوغه


توی زندگی یه وقتا

تنهایی رمز عبوره


اگه از چشات گذشتم

فکر نکن عاشق نبودم


مطمئن باش توی دنیا

دل به تو سپرده بودم

 ***

من یه نامه ی عاشقونه ام بازم کن :

محتاج کمی نوازشم نازم کن ،

هر چند که سکه سیاهم ای دوست ،

در قلک دل پس اندازم کن

 ***

ماله کش بر روی بام و

عاشقان در زیر بام

هر دو می مالند ،

اما این کجا و آن کجا

 ***

آسمون به دریا گفت :

این بالا خیلی خوبه ٬

همه جا رو میشه دید ،

دریا گفت: این پایین از اون بالا هم

بهتره ٬ چون فقط تو رو میشه دید ...

***

چرا رو نقاشی ها

بی خودی سایه می زنی


این همه حرف خوب داریم

حرف گلایه می زنی


اگه منو دوست نداری

اینو راحت بهم بگو


چرا با حرفات و نگات

بهم کنایه می زنی