از باتری لپ تاپ خود نگهداری کنید

تردیدی نیست که باتری لپ تاپ شما در طول زمان فرسوده خواهد شد،مدت عمر این باتری به نحوه مراقبت شما از آن بستگی دارد.بطور معمول عمر باتری بین 18 ماه تا 3 سال است،برای آنکه عمر باتری شما به عدد دوم یعنی 3 سال نزدیکتر شود بهتر است موارد زیر را رعایت نمایید:

  •       هنگامیکه لپ تاپ خود را به یک پریز برق متصل می کنید(نظیر مواقعی که در دفترکارتان یا منزلتان از آن استفاده می کنید)باتری را از آن جدا نمایید زیرا باقی گذاردن باتری در لپ تاپ موجب گرم شدن و شارژ بیش از حد آن می گردد.
  •       توصیه می شوداز نوت بوک و باتری  در یک محل خنک،خشک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.
  •       هنگامیکه برای مدتی از لپ تاپ خود استفاده نمی کنید بجای قرار دادن آن در حالتStand By  از حالتHibernate استفاده نمایید، زیرا در حالتStand By به ظاهر لپ تاپ خاموش بوده در حالیکه باتری آن در حال تخلیه شدن است.

به این نکته توجه داشته باشید که: یک باتری نوت بوک معمولی نزدیک به 500 چرخه شارژو دشارژ را پشت سر می گذارد.