آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .

تنها یک چیز باعث می شود دستیابی به رویا نا ممکن شود: ترس از شکست.

حتی بی باک ترین چشمها نیز ترس را دیده اند.

دو چیز مردم را هلاک و بیچاره گردانده است :
یکى ترس از این که مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند.
و دیگرى فخر کردن - در مسائل مختلف - و مباهات بر دیگران است . امام حسین (علیه السلام)

برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید.

گفتار حضرت علی (ع)
گروهی خدا را به خاطر خواسته بندگی می‌کنند
این عبادت بازرگانان است.
گروهی از روی ترس خدا را بندگی می‌کنند
این عبادت غلامان است.
گروهی هم از روی شکر و سپاس خدا را بندگی می‌کنند
این عبادت آزادگان است.