منقول است که ملاصدرا، میرداماد را در خواب دید و پرسید که

چرا مردم مرا تکفیر کردند اما تو را خیر؟

میرداماد پاسخ داد که من مطالب حکمت را چنان نوشتم که علما از فهم آن عاجزند اما تو ملامکتبی نوشتی که همه می‌فهمند، بنابراین تو را تکفیر کردند!