سالها زمان لازمه تا اعتمادی رو بسازی که میتونه در عرض چند ثانیه از بین بره...