یک کارمند تازه استخدام در یک شرکت بزرگ به طرف دستگاه کاغذ خردکنی رفت و کنار آن ایستاد و با  تعجب به آن نگاه کرد .

منشی واحد از کارمند جدید پرسید : ببخشید ، میتونم کمکتون کنم ؟

کارمند گفت: اوه بله! ممکنه نشون بدید که این دستگاه چطور کار می کنه؟

منشی پاسخ داد : خیلی ساده ست و گزارش او را گرفت و داخل دستگاه کاغذ خرد کنی کرد و گفت نگاه کن ... اینجوری و دکمه دستگاه را زد.

کارمند گفت : بله فهمیدم ، اما حالا چند نسخه کپی می گیره؟