مختار ثقفی دستور داد سنگدل ترینِ افراد سپاه ابن زیاد را حاضر کنند.

از او پرسید آیا جایی در حادثه کربلا بود که دل سنگت به درد بیاید؟

جواب داد من کسی بودم که در تمام مصائب دست میزدم و هلهله میکردم،
اما یکجا دلِ من هم به درد آمد.

لحظه ای که حسین ابن علی(علیه السلام) طفل شش ماهه را زیر عبا مخفی کرده بود، یک قدم به سمت خیمه میرفت و باز برمیگشت ؛ گویا روی بازگشت به خیمه ها را نداشت که جوابِ مادرِ علی اصغر را چطور باید میداد ...

*******

صلی الله علیک یا ابا عبدالله

صلی الله علیک یا ابا عبدالله

صلی الله علیک یا ابا عبدالله