امام حسین علیه السلام در کربلا همه ی مناسک حج و احرام و تلبیه و طواف و سعی و بیتوته در منی و حلق و قربانی و ... همه را بجا آورد.

1- احراام امام آن لباس کهنه بوده که در وقت وداع از خواهرش زینب علیها السلام طلبیده و زیر جامه اش پوشیده ، برای اینکه لشکر عمر سعد بدن مبارکش را بعد از شهادت برهنه نکنند.

2- تلبیه اش : وقتی که حسین علیه السلام ان فرزند عزیزش علی اکبر علیه السلام را به لهجه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز عاشورا شنید لبیک گفت. همینطور وقتی که حضرت علی اکبر شهید شد و از زین اسب به زمین افتاد ، پدرش را صدا کرد و گفت که : این جدم رسول الله است که به جام کوثر مرا سیراب نموده و جام دیگری برای شما از کوثر آورده و می فرماید : العجل العجل ، بشتاب  بطرف ما . پس امام حسین علیه السلام به قول و فعلش لبیک گفت.

3- طوافش : برای طواف بیت الله لازم است، حسین علیه السلام این بیت الله را را با خودش به کربلا آورده بود و آن عبارت بود از بیت محبه الله در شب عاشورا با تلاوت و عبادت و ریاضت، دور این بیت محبت طواف کرد.

4- سعیش : امام حسین علیه السلام  بر بالین هر شهید آمده و جنازه اش را به خیمه ها آورد ، این ایاب و ذهاب بیش از هفتاد شوط بود و همین سعی می باشد.

5- قربانی : امام حسین علیه السلام  روز عاشورا قربانی هایی داد که عبارت بود از شهادت اولیاء الله و اصفیاء الله و در آنها بود یک قربانی که از قربانی ذبیح الله حضرت اسماعیل هم افضل بود و آن قربانی فرزندش علی اکبر بود.

6- حلق : یکی از مناسک حج سر تراشیدن است ، امام حسین علیه السلام در مقام ادای این عبادت ، سرش را تقدیم پروردگارش نمود.

7- بیتوته : آخرین اعمال حج بیتوته سه روزه در منی است و آن را  امام حسین علیه السلام این طور بجا آورد که سه روز بدن مبارکش بر ریگزار کربلا عریان افتاده بود ...

السلام علیک یا ثار الله