ترس از سیستم پلیسی استالین طوری بود که در کنفرانسهای حزب کمونیست پس از تجلیل از استالین , شرکت کنندگان همه به پا میخواستند و شروع به کف زدن میکردند.

هیچ کس جرات نداشت اولین نفری باشد که کف زدن رو متوقف میکنه و تشویق مدت طولانی ادامه پیدا میکرد و برای حل این مشکل " زنگی " تعبیه شد که با صدای زنگ , تشویق متوقف میشد.