وقتی زیر پای بندبازی توری نجات کشیده شده باشد, بندباز دیگر از اشتباه نمی ترسد. زیرا در اثر اشتباه های قبلی خاطر جمع می شود که توری زیر پا, جانش را نجات می دهد.

نتیجه ی اشتباه و افتادن در توری محکم زیر پا, اعتماد به نفس و شجاعت در گرفتن بند است. به این ترتیب تعداد دفعات اشتباه کمتر و کمتر می شود به طوری که دیگر فکر و ذکر او تنها متوجه گرفتن بندی می شود که در هوا در حال پرواز است.

نتیجه این که : وقتی اشتباه یا شکست را بپذیریم و بخش حساب شده ای در زندگی ما باشد. مانند آن توری نجات عمل می کند.

 

منبع :

http://fighter.persianblog.ir/