- : ببخشید یه سوال دارم !
+ : خواهش میکنم بفرمایید !
- : چرا همیشه به ناخوناتون لاک میزنید ؟
+ : برای اینکه کثیفی های زیر ناخونام دیده نشه !
- : وی ش ... چندشم شد ...