+ : ساعت چنده ؟

- : ۹ شب !

+ : ئه این چه وضعشه ... از صبح تا حالا هرکی یه چیزی می گه...

- : ؟!