حکایت شده که در زمان های گذشته  به یکی از روحانیون خبر دادند که دزد به گله فلان چوپان زده و یکی از گوسفند های وی را به سرقت برده!!!

مرد روحانی مدتها گوشت گوسفند نمیخورد

چرا که شاید از گوشت آن گوسفند زبان بسته باشد ...

 

گوسفند

 

منبع :

http://parvazeeshgh.persianblog.ir/