معلم کلاس اول از دانش آموزش می پرسه :

اگه تو10 تا شکلات داشته باشی 2 تاشو بدی به سمیرا..3 تاشو بدی به مریم و یه دونه هم بدی به شراره اونوقت چی خواهی داشت؟؟؟

دانش آموز کمی فکر میکنه و میگه خوب معلومه 3 تا دوست جدید