گاها در معلمی اتفاق های می افتد که در دیگر مشاغل به ندرت یافت میشود و این خود باعث متنوع شدن روزهای کاری می باشد در حالی که کارهای دیگر بخصوص مشاغل کارمندی کاملا یکنواخت و بی روح و تکرار وار هست.

یکی از این اتفاق ها ، جواب های عجیب الخلقه دانش آموزان در برگه امتحانی می باشد که گاهی آدم به خودش میگه بقول فیلم مارمولک نمی دونم اینها رو از کجاشون در میارن برای مثال و تفریح چند نمونه که برای خودم موقع تصحیح برگه پیش آمده یا همکاران دیگر برای شما نقل میکنم:

 

1- وقتی سر آهنی شیشه مربا باز نمی شود چکار باید کرد؟ (ج: طبق قانون انبساط که در کتاب هم هست باید می نوشت زیر آب گرم بگیرم)

دانش آموز در برگه امتحانی: باید بدهد مادرش باز کند اگر نبود صبر کند بیاید بهش بدهد

 

2- (امتحان دینی) اصحاب یمین و اصحاب شمال چه کسانی هستن؟

دانش آموز در برگه امتحانی: کسانی که در صحرای شمال اصحاب شما و کسانی که در صحرای یمین اصحاب یمین

 

3- (امتحان دینی) درپیمان عقبه چند نفر امضا کردن؟ (ج: حدود هفتاد بود- ولی این دانش آموز احتمالا صدای بغل دستی موقع تقلب درست نشنیده بوده)

دانش آموز در برگه امتحانی: جای هفتاد نوشته کفتار

 

4- (تاریخ) مظفرالدین شاه چکونه بر تخت نشست؟

دانش آموز در برگه امتحانی: چهار زانو نشسته

 

5- (اجتماعی) ویژگی یک نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری خوب چیست؟

دانش آموز در برگه امتحانی: نامزد خوب باید بحرف شوهر باشد و زیاد کنار شوهرش بشیند!

اخیرا هم برگه تصحیح میکردم یکی از دانش آموزان کم بینا هست دیدم زیر فامیلش نوشته کمک ما هم دست بالا گرفتیم و گفتیم دلش نشکنیم حالا که در خواست کمک کرده.

بالااخره قبولش کردیم موقع وارد کردن نمرات در لیست اصلی فهمیدم پسوند فامیلش کمک هست.


منبع : با اندکی تلخیص از وبلاگ سابات