زدلر بیچاره به جشنواره خوش اقبالی دعوت شد...

 - آقای زدلر ، شما برنده پنجاه میلیون مارک - برای ده ثانیه - شده اید!!

تشویق حضار...

 - یعنی چه؟ نمی فهمم...

 - آقای زدلر ، شما باید این پول را در ده ثانیه خرج کنید!... از همین الان شروع شد.

 - یعنی می توانم همه چیز بخرم؟

 - بله...    

 - می توانم خانه بخرم؟

 - بله...

 - می توانم ماشین بخرم؟

 - بله همه چیز.

 - می توانم عینک دودی بخرم؟!

 - بله آقا می توانید.

 - وای چقدر خوب...!

 - تمام! ...آقای زدلر زمانتان تمام شد! دیگر نمی توانید!!

ناراحت