خاطره خنده دار یک پزشک

یک مرد 30 ساله به اتاق معاینه آمد و آرام برگه آزمایشی را روی میز گذاشت. نگاهی به ورقه انداختم، دیدم تست بارداری (B-hcg) است. اینطور مواقع خیلی از آقایان موقع نشان دادن ورقه آزمایش همسرشان هم هیجان‌زده هستند و هم کمی تا قسمتی خجالت می‌کشند. اگر اتفاقا کس دیگری در اتاق معاینه باشد، معمولا خیلی آرام به مراجعه‌کننده می گویم : «مثبته» یا «منفیه» و اگر دیدم متوجه منظورم نشده، روشن می‌گویم خانم باردار است یا نیست.

 

نگاهی به آزمایش که انداختم دیدم با تیتر بالا مثبت است. بنابراین گفتم: مثبته. و چون تحیر آقا را دیدم گفتم: یعنی خانم حامله است.

 

دیدم خجالت‌زده سرش را زیر انداخت و رفت. گفتم خوب خجالتی است دیگر و مشغول ویزیت یک بیمار دیگر شدم.

 

چند دقیقه بعد دیدم دوباره آرام آمد. با خودم گفتم حتما حاملگی ناخواسته بوده و استرس آقا به این خاطر است.

 

آقا گفت: آخه می‌خوام بدونم مشکلش چیه.

گفتم: این که فقط یه تست بارداریه، اگه خانم مشکل خاصی داره بره پیش یک پزشک زنان، ویزیت بشه.

گفت: نه دکتر، باردار چیه.

 

اینجا بود که فورا متوجه غیرعادی بودن قضایا شدم، ممکن بود آزمایش برای یک خانم ازدواج‌نکرده باشد. پرسیدم که اسم بیمار چیست ولی متوجه شدم برگه آزمایش را اشتباه دستش داده‌اند. او می‌خواست بداند چربی و قند مادر 60 ساله‌اش چطور است! شانس با من بود که مراجعه‌کننده خجول و بافرهنگی داشتم!

 

از آن موقع هر وقت برگه آزمایشی را دستم می‌دهند، می‌پرسم: اسم بیمار شما اینه؟ چند سالشه؟ حالا آزمایش هر چه می‌خواهد باشد!