- ببخشین، چی میل دارین؟

- جی‌میل.

- ما یاهو داریم فقط.

- فرقی نمی‌کنه، یاهوم هم همینه.‏