اگه از شما بپرسند خطرناک ترین جای دنیا کجاست شما چی میگید ؟

.

.

.

جوابها مختلفند...

اما به نظر من تختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون  نود درصد مردم در تخت خواب میمیرند ، چه در منزل چه در بیمارستان ....نیشخند