مرد ثروتمندی از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع درمانها را امتحان کرده بود اما نتیجه ای نگرفته بود. زمانی که او از معالجه بیماری اش نا امید شده بود به طور اتفاقی به یک حکیم پیر در روستای کوچک مراجعه می کند. حکیم پس از معاینه وی به او می گوید که مدتی به هیچ رنگی بجز رنگ آبی نباید نگاه نکند.

وی پس از بازگشت از نزد حکیم به تمام مستخدمین خود دستور میدهد با خرید بشکه های رنگ آبی تمام  خانه را با آبی رنگ آمیزی کند . همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض میکند. پس از مدتی حتی رنگ لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ آبی و ترکیبات آن تغییر میدهد و البته چشم دردش هم تسکین می یابد. بعد از مدتی مرد ثروتمند برای تشکر از حکیم وی را به منزلش دعوت می نماید.

حکیم نیز که با لباسی قهوه ای رنگ به منزل او وارد میشود متوجه میشود که باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای به رنگ آبی به تن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش میرسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته ؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و میگوید :" بله . اما این گرانترین مداوایی بود که تاکنون داشته."

 

حکیم با تعجب به بیمارش میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام. برای مداوای چشم دردتان،  تنها کافی بود عینکی با شیشه آبی خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج نبود.

 

================

 نمیتوانی تمام دنیا را تغییر دهی ، بلکه با تغییر چشم اندازت میتوانی دنیا را به کام خود درآوری. تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما تغییر چشم انداز و نوع نگاه ارزانترین و موثرترین روش میباشد.

 آسان بیندیش راحت زندگی کن

با کمی تغییر و به نقل از :

http://readmail.persianblog.ir/