پرسید چرا عاشقها دیوانه میشن؟

کسی جواب داد : اگه کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی توی چشمهاش نگاه کنی ، دوریش رو تحمل بکنی ، بهش بگی چقدر دوستش داری و بهش چقدر علاقه داری برای همین عاشقا دیوونه میشن ...