برنا:شب گذشته در بخش "صرفا جهت اطلاع" بخش خبری بیست و سی، دلاوری؛ خبرنگار، برای شنیدن لطیفه از دهان مسوولان سراغ ضرغامی رفت.

ضرغامی ابتدا نپذیرفت و گفت بماند برای بعد، اما با اصرار دلاوری که گفت چند وقتی است که موکول به بعد می کنید ...

ضرغامی با اشاره به عکسی که رییس جمهور در حال بوسیدن دست معلم کلاس اول اش است گفت این معلم پیرزنی بود. می گویند نیروی انتظامی دختر و پسری را در پارک گرفت و گفت اینجا چه می کنید؟ پسر  گفت: ایشان معلم کلاس اول من هستند!!