مطلب جالبی رو توی سایتی خوندم که بد نیست نقل کنم

اون هم این بود که سه راه برای پولدار شدن وجود داره:

1. یا بابات برات پول در بیاره ...

2. یا بابای مردم رو برای پول دربیاری ...

3. یا بابات دربیاد تا پول در بیاری ...

 

بگو ببینم حالا چه جوری پولدار شدی  ؟!چشمک