استاد زبانمان بود می گفت یکی از شاگردهای کلاسم برای گرفتن تابعیت به یکی از کشورها سفر کرده بود.

در آنجا بعد از رویت مدارک و انجام مراحل اداری مصاحبه ای هم بصورت حضوری با او ترتیب داده بودند.

در این مصاحبه یکی از سوالات این بود که ایا شما در کشورتان سوء سابقه ای هم داشته اید؟ تا حال برای موردی بازداشت یا مثلا سابقه کیفری داشته اید؟

پاسخ این خانم منفی بود اما اشاره کرده بود که فقط چندبار وی را به بهانه بی حجابی بازداشت کرده اند و بعد گفته بود که این هم چیز مهمی نیست چون در کشور شما حجاب اجباری نیست وگرنه من هیچ سابقه سوء رفتار خاصی ندارم که با موازین و قوانین کشور شما همخوانی نداشته باشد!

اما واکنش طرف مصاحبه هم جالب توجه است چرا که به ان خانم گفته بود با موازین کشور ما ندارد با موازین کشور شما که دارد!

آن طرف مصاحبه کننده از پذیرش تقاضای تابعیت آن خانم سر باز زده بود و گفته بود مهم این نیست که قوانین کشور شما با قوانین سایر کشورها تفاوت دارد،

مهم این هم نیست که شما به عنوان یک شخص چقدر قوانین کشورتان را قبول دارید، مهم این است که وقتی قانونی در کشوری وضع شد همه به آن قانون احترام بگذارند و حدود و ثغور آن را رعایت کنند که شما این کار را نکرده اید و ما متاسفیم که نمی توانیم با تقاضای شما برای تابعیت موافقت کنیم!

 

منبع : از

http://ermineh.blogfa.com/8906.aspx