سال ها قبل از شهادت در جلسات درس گفته بود: من در دو موضوع نسبت به خود شک کردم. یکی اینکه آیا من سید اسد الله هستم؟ واقعاً سید هستم [ و این شجره نامه من حقیقی است یا خیر]؟ دیگر اینکه آیا شهید می شوم یا نه.

 

یک شب امام حسین (علیه السلام) را درخواب دیدم که بالای سر من آمد و دستی به سر من کشید و این جمله را فرمود: یا بنیّ انت مقتول. پسرم تو شهید می شوی. که جواب دو سؤال من در آن بود.»

 

منبع :

(یاران امام به روایت اسنادساواک، جلد 4، شهید آیت الله سید اسدالله مدنی، صفحه سی و پنج)