امروز مطلبی خوندم که برایم خیلی جالب بود :

سه ظرف آب در حال جوش روی آتش قرار داشت در یکی از ظرفها هویج و در دیگری تخم مرغ و در ظرف سوم قهوه ریخته شد و پس از 15 دقیقه:

هویج که سفت و محکم بود نرم و ملایم شد .

تخم مرغ که شل و وارفته بود سفت و محکم شد .

و دانه های قهوه در آب حل شدند و آب رنگ و طعم قهوه گرفت .

.

.

.

اگر فرض کنیم آبی که در حال جوشیدن است مشکلات زندگی است ، شما در مقابل مشکلات چگونه اید؟

مثل هویج سخت و قوی وارد مشکلات می شوید و در مقابل بسیار زود خسته  شده و امیدتان را از دست داده و تسلیم می شوید ؟  هرگز مثل هویج نباشید .

مثل تخم مرغ با قلبی ملایم و حساس وارد مشکلات می شوید و با یک قلب سخت و بی احساس خارج شده و از دیگران متنفر می شوید و همواره تمایل به جدال دارید؟ هرگز مثل تخم مرغ هم نباشید .

آب‌(مشکلات) نمیتواند قهوه‌(انسان) را تغییر دهد بلکه این قهوه است که آب را تغییر داده و به آن طعم و رنگ قهوه را می دهد و هر چه آب داغتر باشد طعم قهوه بهتر می شود در مقابل مشکلات باید مثل قهوه بود  ما مشکلات را تغییر دهیم نگذاریم مشکلات ما را تغییر دهند

از طعم قهوه تان لذت ببرید

( البته بعد از افطار نیشخند )

 

 

 

 http://www.nargesa.blogfa.com/post-74.aspx