چیزهایی که مادرها هیچ وقت نمی‌گویند

- چطور می تونی از این فاصله دور صفحه تلویزیون را ببینی؟!

- آره من هم مثل تو گاهی اوقات از مدرسه جیم می‌شدم!

- همه لامپ‌های خانه را روشن کن. این جوری خیلی قشنگ‌تره!

- بگذار پیراهنت را بو کنم .... آره می‌تونی یک هفته دیگه هم آن را بپوشی!

- برو با آن سگ ولگرد بازی کن ... من هم هر روز سعی می‌کنم به او غذا بدهم!

- خوب اگر مادر دوستت میگه اشکالی نداره .... از نظر من هم اشکالی نداره!

- دستمال کاغذی ندارم می‌تونی بینی ات را با آستین پیراهنت تمیز کنی!