اون ممه رو لولو برد

چیه بابا اینقده بهانه نگیرید

این یک ضرب المثل قدیمی فارسی است .

حالا میشد بجاش اینم گفت 

 آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت ...

ولی من خودم جمله ی بالایی رو ترجیح میدم چون

لپ مطلب رو بهتر میرسونه

یا ضرب المثل های زیبایی چون

این حرفا واسه فاطی تنبون نمیشه

بادی بود و راهی داشت . مگه به شما کاری داشت ؟

هنوز جای سفت نشاشیدی داداش

نشاشیده شب درازه .

خب همگی اینها چی هستن ؟!

بالاخره بعضی مواقع بالاجبار باید از این ضرب المثل ها

استفاده کرد .

شما نظرتون غیر از اینه ؟!مژه